RAHSIA DI SEBALIK HARI DAN BULAN MASEHI (GREGORIAN)


Bangsa Yahudi terkenal dengan sifatnya yang suka melawan seruan nabi dan rasul

Kelicikan masyarakat Yahudi Kuno yang dipimpin Dajjal laknatullah yang hidup lama itu berjaya mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dunia dengan dakyah-dakyah sesatnya. Masyarakat dunia khususnya orang Islam dibentuk secara halus untuk memuja tuhan-tuhan berhala Yahudi dan Nasrani.

Kita tidak menyedari bahawa kita hari ini khususnya anak-anak kita sejak berumur 4 tahun lagi sudah mempelajari nama-nama dewa berhala di sekolah. Pengaruh ini tidak disedari oleh masyarakat dunia. Bahasa Inggeris yang kita agung-agungkan adalah bahasa yang cukup simbolik untuk menyemai unsur-unsur berhala. Kerja-kerja Dajjal amat berhasil apabila berjaya menjadikan Bahasa Inggeris bahasa pengatar utama dunia melalui dua konsep iaitu  “Penjajahan” dan “Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu”.

Artikel ini adalah hasil daripada ulasan dan olahan dari petikan artikal yang didapati pada  http://ibnuyaacob.com.  Semua yang dinyatakan di bawah ini sudah banyak diketahui umum, cuma saya ingin mengingatkan semula sebagai peringatan sekelian mukmin terhadap konspirasi Barat terhadap umat manusia umumnya dan orang Islam khasnya.

Pengertian Bulan-Bulan Masehi (Gregorian)

 • Januari (1) – berasal dari perkataan Janus‘, iaitu tuhan berhala orang Romawi yang berwajah dua. Sebelah muka melihat ke depan dan sebelah muka melihat ke belakang.

  Tuhan berhala orang Romawi yang berwajah dua

 • Februari (2) – berasal dari bahasa Latin iaitu ‘Februo‘ yang bermaksud ‘kesucian’. Biasanya dalam bulan ini bangsa Romawi mengadakan upacara penyucian jiwa mereka di kuil-kuil seperti mana penganut Hindu membaling tempurung kelapa dalam suatu majlis untuk menghilangkan dosa.
 • Mac (3) – berasal dari perkataan ‘Mars‘, iaitu salah satu tuhan berhala Romawi.
 • April (4) – berasal dari bahasa latin iaitu ‘Aperto‘ yang bererti ‘terbuka’ atau ‘berkembang’. Dalam bulan ini biasanya bunga-bunga akan berkembang mekar. Orang Saxon* menggelar bulan ini sebagai Easter* keran menghormati tuhan musim panas (summer).
 • Mei (5) – berasal dari perkataan ‘Maia’ iaitu nama puteri dari dewa bangsa Romawi bernama ‘Atlas’.
 • Jun (6) – berasal dari perkataan ‘Juno‘, salah satu tuhan orang Romawi.
 • Julai (7) – berasal dari bahasa latin iaitu nama pemerintah ‘Julius Caesar’ yang kemudiannya diubah menjadi bulan ke tujuh.
 • Ogos (8) – berasal dari nama pemimpin Rom iaitu ‘Caeser Augustus’ bermakna bulan ke lapan zaman Rom. Sebelum itu ia bernama ‘Sextilitis‘ (bulan ke enam) mengikut kalendar bangsa Romulus.
 • September (9) – berasal dari perkataan ‘Septem‘ yang bererti tujuh. Pada asalnya ia adalah bulan ke tujuh tetapi kemudiaanya telah diubah menjadi bulan ke sembilan.
 • Oktober (10) – berasal dari perkataan ‘Octo‘ yang bererti lapan tetapi telah diubah menjadi bulan yang ke sepuluh.
 • November (11) – berasal dari bahasa latin iaitu ‘Novem‘ yang bererti sembilan. Tetapi ianya telah diubah menjadi bulan ke sebelas.
 • Disember (12) – berasal dari bahasa latin ‘Decem‘ yang bererti ‘sepuluh’ tetapi kemudiannya telah diubah menjadi bulan yang kedua belas.

Nama Asal Hari-Hari Masehi

 • Sunday – berasal dari perkataan ‘Sun’s Day’ ertinya matahari.
 • Monday – berasal dari perkataan ‘Moon’s Day’ bererti hari bulan.
 • Tuesday – berasal dari perkataan ‘Day of Tyr’ sempena hari dewa perang masyarakat Rom bernama ‘Tyr’.
 • Wednesday – berasal dari perkataan ‘Woden’ nama salah satu dewa suci Rom.
 • Thursday berasal dari perkataan ‘Day of Thor’ sempena nama dewa Rom iaitu ‘Thor’ yang bermakna ‘Dewa Halilintar’.

Asal perkataan Thuesday merujuk kepada Dewa Thor

 • Friday – berasal dari perkataan ‘Day of Freya’ iaitu Dewa Hari Perkahwinan orang Rom yang bernama ‘Freya’.
 • Saturday – berasal dari perkataan ‘Saturnus’ yang bererti bintang ‘Saturnus’ mengikut kepercayaan orang Romawi.

Mengapa Bahasa Orang Romawi dijadikan Rujukan Utama.

Bahasa asal bahasa Inggeris adalah berpusat dari bahasa latin  yang menjadi bahasa rasmi utama masyarakat Romawi serta Athens di bumi Greek. Pada zaman dahulu, pemerintah dan kerajaan Rom amat digeruni oleh masyarakat dunia sebelum Islam berjaya menewasakan mereka. Masyarakat kerajaan Rom terkenal dengan pemerintah Julius Caesar dan Hercules manakala masyarakat kerajaan Athens terkenal dengan cendekiawan terkenal iaitu Socrates, Aristotle, Plato dan lain-lain. Perlu diingat bahawa dalam masyarakat kedua-dua kelompok ini terdapat juga antara mereka yang berbangsa Yahudi dan mengamalkan ajaran Yahudi bermazhab Kabbalah secara sembunyi-sembunyi, khususnya cendekiawan bernama Plato.

Masyarakat Eropah dan Amerika sekarang menjadikan Greek sebagai pusat ketamadunan mereka. Sebarang ilmu yang mereka peroleh atau yang mereka cipta akan cuba dipaksikan daripada bahasa latin dan beberapa tokoh Greek walaupun kadang-kala ilmu-ilmu yang mereka cipta itu hanya ciplak sahaja dari sarjana Islam.

Abu Nasr Muhamad al-Farabi, tokoh terkenal ilmuan Islam (870 -950 M)

Misalnya disiplin ilmu ‘Psikologi’ yang sekarang banyak diajar di universiti-universiti seluruh dunia termasuk negara Islam. Semua sarjana Yahudi dan Nasrani menciplak ilmu ini dari sarjana Islam hampir keseluruhan kaedah pembelajarannya. Apakah yang mereka lakukan. Disiplin Psikologi mula diperkenalkan secara komersil pada 1596 M oleh Descartes manakala dalam dunia Islam disiplin ini diperkenalkan pada 950 M oleh Abu Nasr Muhamad al-Farabi di dalam bukunya yang bertajukOpinions of the Citizens of Uthopia“. Kemudian disiplin ini mula dikembangkan oleh beberapa tokoh Islam yang lain yang pastinya hidup sebelum Descartes dilahirkan, antara tokoh lain ialah :

 • Ibnu Sina (meningal pada 1037 M) yang menulis kitab bertajukThe Moods of Psyche dan Hints and Notices”.
 • Imam al-Ghazali (meninggal pada 1111 M), menulis kitab berkaitan jiwa iaituIhya Ulumuddin’. Beliau juga telah merancang pengajian psikologi yang dinamakan Sains Rawatan.

Untuk menngkhaburi mata masyarakat dunia, golongan Yahudi dan Nasrani memberikan nama disipilin berkaitan jiwa ini kepada nama ‘Psikologi‘, yang berasal dari perkataanPsychos‘ (Jiwa) dan Logos‘ (kajian), yang bermaksud kajian jiwa. Nama-nama tokoh-tokoh Islam tidak disebut langsung dalam mana-mana buku teks universiti jika penulis buku itu adalah masyarakat barat.

Permasalahan di atas telah pun dibincang dalam Persidangan PengIslaman Ilmu-Ilmu Moden yang dianjurkan oleh Universiti King Abdul Aziz, Universiti Jeddah dan Universiti Mekkah bertempat di Makkah pada 1977. Seramai 315 orang cendekiawan Islam termasuk pensyarah-pensyarah Malaysia telah hadir.

Kesimpulan

Penerapan nilai-nilai Islam sebagai cara hidup seharian perlu dipraktik oleh orang Islam dengan mengambilkira elemen-elemen berteraskan Islamiah. Kalau kini kita menggunapakai Kalender Barat (Masehi) sebagai rujukan masa dan hari, apa salahnya kita gantikan Kalender Islam (Hijrah) seperti Frman Allah S.W.T mafhumnya;

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah  adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan  langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram (Zulkaedah, Zulhijjah,  Muharram, Rejab). Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah  kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu dan perangilah kaum  Musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya,  dan ketahuilah bahawasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.

(Surah Al-Taubah : Ayat – 36)

Dua belas bulan yang disebut oleh  Allah S.W.T di dalam ayat di atas telah dihuraikan oleh Rasulullah S.A.W di  dalam sebuah hadith yang telah diceritakan oleh Saidina Abu Bakar  as-Siddiq r.a bahawa Rasulullah S.A.W memberikan khutbah ketika ibadah  haji dengan bersabda;

Ketahuilah bahawa masa berputar seperti mana hari Allah  menciptakan langit dan bumi, setahun ada dua belas bulan antaranya empat bulan  haram, tiga daripadanya berturutan iaitu Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam  dan Rejab yang terletak antara Jumada dan Syaaban.

(Hadis Riwayat Imam Ahmad)

Jadikanlah Kalender Hijrah sebagai rujukan harian mengikut bulan Islam

Bulan dalam bahasa Arab disebut “Al-Syahru” bermaksud bulan yang merujuk kepada bulan-bulan yang terdapat dalam  Islam yang dipanggil bulan-bulan Hijriyah. Tarikh Hijriyah Islam yang  pertama adalah bermula ketika Nabi Muhammad SAW serta umat Islam telah  sampai dan berhijrah ke Madinah. Nama-nama bulan Arab yang telah  diiktiraf sebagai bulan Islam dan telah dirasmikan penggunaannya oleh  Saidina Umar al-Khattab r.a adalah seperti berikut:

Nama Bulan Hijriyah (Islam)

   • Muharram
    Muharam  ertinya diharamkan. Bulan ini merupakan bulan yang termasuk dalam senarai bulan-bulan yang diharamkan berperang.
   • Safar
    Safar adalah bulan ke-2 dalam bulan Islam yang  bererti kosong, kerana penduduk Arab ketika itu keluar dari kampung  mereka kerana berperang dan mencari makanan sebagai persiapan menghadapi  musim panas. Rumah menjadi kosong.
   • Rabiulawal dan Rabiulakhir
    Rabiulawal dan Rabiulakhir ertinya musim bunga  iaitu biasanya waktu ini pokok mengeluarkan bunga dan tumbuhan  menghijau. Rabiulawal dan Rabiulakhir merupakan bulan Islam yang ke-3  dan ke-4.
   • Jumadilawal dan Jumadilakhir
    Jumadilawal (Jumada al-Awwal)  dan Jumadilakhir  (jumada al-Akhir) , merupakan bulan ke-5 dan ke-6. Perkataan Jumada  bermaksud kemarau di mana bulan ini merupakan musim kemarau yang bermula  pada bulan Jamadilawal dan berakhir pada Jamadilakhir.
   • Rejab
    Rejab adalah bulan ke-7 pula bermaksud  mengagungkan dan membesarkan. Menurut sejarahnya, bulan Rejab dimuliakan  orang Arab dengan menyembelih anak unta pertama dari induknya. Pada  bulan ini dilarang berperang dan pintu Ka’bah dibuka.
   • Syaaban
    Syaaban bererti berselerak/ pecahan yang banyak,  di mana pada zaman Arab sebelum Islam mereka keluar bertebaran pada  bulan ini setelah terpaksa berkurung di rumah ketika bulan Rejab. Pada  bulan ini juga, mereka keluar beramai-ramai mencari air dan makanan.
   • Ramadhan
    Ramadhan merupakan bulan ke-9 dalam kalendar  Islam. Ia bererti terik atau terbakar, kerana kebiasaannya pada bulan  ini, cuaca sangat terik dan panas di Semenanjung Arab. Dan setelah Islam  menapak, bulan ini merupakan bulan puasa bagi umat Islam.
   • Syawal
    Syawal pula dinamakan sempena dengan musim di  mana unta kekurangan susu pada waktu ini. Syawal dalam bahasa Arab  berasal dari kata kerja Tasyawwala yang bermaksud sedikit atau  berkurangan. Manakakala setelah kedatangan Islam, Syawal merupakan bulan  peningkatan kebajikan setelah melewati masa latihan pengendalian diri  selama sebulan penuh dengan puasa Ramadan. Pada awal bulan Syawal, kaum  Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri atau perayaan yang menandai  kemenangan melawan hawa nafsu. Syawal merupakan bulan ke-10 dalam  kalendar Hijrah.
   • Zulkaedah
    Zulkaedah merupakan bulan ke-11, ia merujuk  kepada kebiasaan penduduk Arab zaman sebelum Islam tidak berperang  kerana ia termasuk dalam bulan-bulan haram berperang. Perkataan Kaedah  itu berasal dari ‘Qa ‘ada’ yakni duduk.
  • Zulhijjah
   Zulhijjah adalah bulan ke-12 dan bulan terakhir  Hijrah. Ia disebut Zulhijah (Ar.: Zu al-Hijjah) yang berarti “yang  empunya haji”. Pada zaman sebelum kedatangan Islam, bulan ini merupakan  bulan untuk melakukan ibadah haji ke Mekah (Ka’bah). Setelah kedatangan  Islam, ibadah haji masih tetap dilaksanakan pada bulan Zulhijah yakni  pada tanggal 8, 9 dan 10 Zulhijah.

Wallahu’alam.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s