BUKTI IDEOLOGI PLURALISME DAN LIBERALISME : MUSLIMS IN THE CHURCH – PRAYERS BRING PEACE

“…..you see, we pray little difference but the assence is the same. And that how the prayer can make peace in our lives, in our souls and with the people around us….”

“….. anda lihat, perbezaan kita bersembahyang sedikit tetapi intipati adalah sama. Dan itu, bagaimana sembahyang boleh memberi keamanan dalam hidup kita, dalam jiwa kita dan dengan orang di sekitar kita ….”

Petikan kata-kata di atas adalah sebahagian daripada doktrin pluralisme yang cuba ditonjolkan di antara Islam dengan agama lain. Saksikan bagaimana ajaran Islam digambarkan sebagai LIBERAL dan SAMA mengikut tafsiran semasa oleh pendakwah ini. Ia membuat persamaan dan perbandingan intipati  kedamaian (peace) terhadap agama lain seperti Kristian dan Jews semasa dijemput untuk menyampaikan syarahan di sebuah gereja. Oleh itu, sekiranya timbul kekeliruan di kalangan umat Islam berkaitan hal-ehwal agama samada ianya perihal muamalat, munakahat dan ibadat maka kita disarankan merujuk kepada al-Quran serta al-Haddis. Moga kita diampuni dosa yang kita lakukan tanpa disedari….

 

Vodpod videos no longer available.